Meer over de praktijk van …      

ELLEN RUSTIGE    -   klinisch psycholoog  

      
Na mijn opleiding klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de R.U. Utrecht ben ik in 1986 als klinisch psycholoog gaan werken binnen zowel de geestelijke-, als de somatische gezondheidszorg; binnen mijn eigen praktijk en een revalidatie-instelling.

Van 1999-2017 was ik als klinisch psycholoog werkzaam binnen Algemeen ziekenhuis Bethesda/Treant Hoogeveen met als aandachtsgebied de oncologische patiëntenzorg.

Sinds 1996 ben ik als vrijgevestigd klinisch psycholoog met mijn praktijk verbonden aan Gezondheidscentrum de Weide in Hoogeveen en werk ik in een praktijkruimte aan huis.


Over mijn werk…

Levenskunst  Als het ons voor de wind gaat is het vaak niet zo’n kunst om ons leven zinvol en naar tevredenheid vorm te geven. Maar hoe leven we ons leven als er zich tegenslagen voordoen? Als we ons geconfronteerd zien met ingrijpende levensgebeurtenissen, verlies of met gezondheids-of psychische problemen? Dan komt het in ons leven pas écht aan op het verstaan van levenskunst.

Vanuit mijn ruime werkervaring en betrokkenheid bij veranderingsprocessen valt mij telkens weer op dat ons vermogen om mee te buigen met de bewegingen van het leven vaak groter is dan we beseffen. En daarin ligt voor mij de relatie met echte levenskunst. Toch kan het zomaar gebeuren dat we door veranderingen in ons leven de grip, het contact met onszelf en onze veerkracht verliezen. Met mogelijk allerlei klachten tot gevolg. Hiermee om leren gaan kan lastig zijn. Psychotherapie of psychologische begeleiding kan daarbij ondersteunend en effectief zijn.

Essentie   Graag ondersteun ik mensen bij het weer in contact komen met hun kracht en hun essentie en daarmee hun geheel eigen wijze van levenskunst. Een belangrijk aandachtspunt daarbij voor mij is bewustwording van iemands behoeften, wensen, verlangens en het (her)ontdekken van persoonlijke waarden en kwaliteiten. In mijn werkwijze staat het contact met het hier en nu centraal.

Het -zijn met wat er is-  is een manier van aandacht geven, luisteren en stil kunnen zijn in het moment. Met een open en liefdevolle houding naar wat er zich aandient in onszelf en op ons levenspad.

Zorg op maat   In mijn praktijk bied ik zorg op maat. Dat wil zeggen: op basis van het door u ervaren probleem en de persoon die u bent kijken we samen welke therapeutische invalshoek passend is. In mijn werk maak ik gebruik van verschillende methoden waarin ik ben opgeleid. Dat kan een hele concrete gedragsmatige benadering zijn, bijvoorbeeld gericht op afname van de klachten (zoals cognitieve gedragstherapie of EMDR). In andere situaties kan juist een meer inzichtgevende benadering (uit de ervaringsgerichte- en transpersoonlijke psychotherapie) gepast zijn. Meditatieve- en bewustwordingsoefeningen en creatieve werkvormen kunnen hierbij onderdeel van de behandeling zijn. Uitgangspunt voor mij zal altijd zijn dat ieder mens uniek is. Uw vraag en wensen staan daarom centraal en we gaan samen op zoek naar dat wat behulpzaam  kan zijn. In de hoop dat het verzachting, verlichting, inzicht en/of nieuw perspectief gaat bieden.  


Werkwijze en Wachttijden     In mijn praktijk kunnen uitsluitend volwassenen terecht. Meestal komt u op verwijzing van uw huisarts maar u kunt zich ook rechtstreeks aanmelden. Vervolgens vindt er een intake plaats waarin wordt nagegaan welke vragen/zorgen u hebt. Wanneer we het er over eens zijn dat er een klik is, besluit ik in overleg met u welke behandeling het beste aansluit.

Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Doorgaans is er sprake van een wachttijd tussen het moment van aanmelding en start van de behandeling. Lees hier meer over wachttijden.


Kwaliteit     Als klinisch- en gz psycholoog sta ik ingeschreven in het BIG-kwaliteits register onder nummer 19049825325 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01159307. Bij de praktijkvoering houd ik mij aan de richtlijnen en gedragscodes die omschreven staan in de beroepscodes van het NIP en de LVVP. Mijn praktijk is met goed gevolg gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP. Lees hier meer over de kwaliteitseisen waaraan ik me heb geconformeerd: kwaliteitscriteria, goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden, klachten en geschillen, privacystatement.  

Tarieven     Als klinisch-/gz psycholoog, heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten in zowel de basis- als de specialistische GGZ. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering die is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. U leest hier meer over de tarieven.

En iets over mijzelf …

Ik ben gehuwd en moeder van 2 volwassen zonen. Naast mijn werk als psycholoog zijn de natuur en het (samen) muziek maken -zang en gitaar- voor mij belangrijke inspiratiebronnen.


Contactgegevens

Ellen J. Rustige  

Correspondentie- en praktijkadres: Kerkdijk 10a, 7964 KB Ansen

Aanmeldingsnummer Psychologenpraktijk de Weide  06-207.308.99

of per email: e.j.rustige@gmail.com

Zie ook: https://www.deweide.nl en klik op Zorgverleners Psychologen

Waarneming: W.M.R. Abelman, wilma.abelman@planet.nl  06-207.308.99

In acute crisis-situatie: neem contact op met uw (dienstdoende) huisarts